ཡུལ་སྲོལ།

མཚན་བྱང་། མཛད་པ་པོ། སྤེལ་དུས།
སྦྲ་ནག
དྲ་ཚིགས་དོ་དམ་པས།
2016-10-21
བསང་།
དྲ་ཚིགས་དོ་དམ་པས།
2016-10-21
གཅན་ཚའི་མདའ་སྟོན་གྱི་བཤད་པ།
དམངས་ཁྲོད།
2017-10-19
བོད་ཀྱི་ལོ་གསར།
2017-10-20
ལྷ་སའི་ཞོ་སྟོན།
མི་གསལ།
2017-10-21
ལོ་རྒྱུས་དངོས་ཤུལ་ལས་འབྲོག་པའི་གོམས་སྲོལ་སྐོར།
ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས།
2017-10-21