འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་སྣང་བའི་འགྲེལ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ལུང་།

ཀརྨ་འཕྲིན་ལས།

0

2020-12-11


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་སྣང་བའི་འགྲེལ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་གྱི་ལུང་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།