འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

བརྡ་སྤྲོད་བློ་གསལ་དགའ་སྟོན།

དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ།

0

2020-11-24


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །བརྡ་སྤྲོད་བློ་གསལ་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།