འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

བརྡ་དག་མཐའ་དཔྱོད་ནོར་ལན།

རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ།

0

2020-01-02


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །བརྡ་དག་མཐའ་དཔྱོད་ནོར་ལན་གནམ་ལྕགས་རལ་གྲི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།