འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

བརྡ་དག་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་གཤོག་རླབས།

དཔྱི་ས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ།

0

2020-01-02


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །སྒྲ་རིག་ནམ་འཕང་གཅོད་བྱེད་བརྡ་དག་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་གཤོག་རླབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།