འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རིགས་གཏེར་དཀའ་འགྲེལ།
མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
0
2016-10-28

མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།