འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།

དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ།

0

2019-04-15


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།